ງານວາງສະແດງ

ເພື່ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມໃນງານວາງສະແດງເຄື່ອງຈັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກປະເພດ.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ.